Sesongplasser


Havneanlegget til venstre i bildet. Klikk på bildet for å se stort.
Klikk på kartet for å se stort.
Havneanlegget midt i bildet. Klikk på bildet for å se stort.

Priser for våre sesonggjester på campingen (sesongen 2024):

Sesonggjester på campingen hos oss får de aller beste prisene.

Slipper innskudd, ett års avtaler. Alle rimeligere enn tilsvarende kommunale båtplasser i Risør.

• Akterfortøyning i egen bøye, landfeste på fjell kr. 950.-
• A: Plass i vaierbrygge kr. 1950.-
Båser med følgende bredder:
• B: 2.0 m enkle kr 3550,- 2.0 m enkle, jolleplass til barna kr 1950.-
• C: 2.5 m enkle kr. 3950.-
• D: 2.5 m gangbar kr. 4957,-
• E: 3.0 m gangbar kr. 6100,-
• F: 3.5 m gangbar kr. 7200,-
• G: 4.0m gangbar kr. 8300,-
• H: 5.0m gangbar ta kontakt.

Bod i havnen u/ stikkontakt: kr. 2200,- Bod i havnen m/stikkontakt: kr. 2800,-


Priser for fastboende i bygda vår (sesongen 2024):

Alle fastboende som sogner til Hope Skole tilbyr vi samme priser som de kommunale. Bortsett ifra at vi har laget en ekstra gunstig variant for jolleplass til barna og vi har ett par varianter som kommunen ikke har.

Slipper innskudd, ett års avtaler.

• Akterfortøyning i egen bøye, landfeste på fjell kr. 2950,-
• A: Plass i vaierbrygge kr. 3950,-
Båser med følgende bredder:
• B: 2.0 m enkle kr 4550,- 2.0 m enkle, jolleplass til barna kr 2950.-
• C: 2.5 m enkle kr. 5150.-
• D: 2.5 m gangbar kr. 5966,-
• E: 3.0 m gangbar kr. 6990.-
• F: 3.5 m gangbar kr. 8211.-
• G: 4.0m gangbar kr. 9080,-
• H: 5.0m gangbar ta kontakt.

Bod i havnen u/ stikkontakt: kr. 2900,- Bod i havnen m/stikkontakt: kr. 3500,-

Fastboende har også mulighet til å inngå 10 års avtaler med priser og innskudd slik som alle andre. Da er man sikret plass i hele den perioden.


Priser for alle andre (sesongen 2024):

Båtplasser med innskudd, 10 års avtaler.

• Akterfortøyning i egen bøye, landfeste på fjell årsleie kr. 2950.- + innskudd kr. 4000,-
• A: Plass i vaierbrygge årsleie kr. 3950.- + Innskudd kr. 8000,-
Båser med følgende bredder har følgende årsleie + innskudd:

• B: 2.0 m enkle kr 3550,- 2.0 m enkle, jolleplass til barna kr 1950.- + Innskudd kr. 24000,-
• C: 2.5 m enkle kr. 3950.- + Innskudd kr. 32000,-
• D: 2.5 m gangbar kr. 4957,- + Innskudd kr. 36000,-
• E: 3.0 m gangbar kr. 6100.- + Innskudd kr. 40000,-
• F: 3.5 m gangbar kr. 7200.- + Innskudd kr. 45000,-
• G: 4.0m gangbar kr. 8300,- + Innskudd kr. 50000,-
• H: 5.0m gangbar ta kontakt.

Bod i havnen u/ stikkontakt: kr. 2900,- Bod i havnen m/stikkontakt: kr. 3500,-

Ved oppsigelse: Innskuddet for de 4 første årene tilbakebetales uansett ikke. Deretter tilbakebetales restbeløpet av nedskrevet innskudd (1/10 pr. år.) Ved oppsigelse før 4 år er gått vil ikke årlig leie påløpe, men innskuddet blir bare tilbakebetalt med 6/10. Ved oppsigelse for eksempel etter 6 år tilbakebetales innskuddet med 4/10.


© Copyright 2024 Sørlandet Feriesenter


Nyhetsbrev: Meld deg på og få gode tilbud og informasjon

Sørlandet Feriesenter, Åkvågveien 590, 4957 Risør | Tlf.: +47 37 15 40 80 | Epost: post@sorlandetferiesenter.no | Org.nr. 987816228